Veterinárna ambulancia Gelnica

MvDr. Lukáš Mitrík

Súkromný veterinárny lekár   

 

Veterinárna ambulancia

Športová 14 , 056 01 Gelnica

Tel.: 0905 192 520

E-mail.: lukas.mi3k@gmail.com

 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

;